Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 41 kết quả
Wastewater treatment, plant dynamics and management in constructed and natural wetlands
Tác giả: Ja Vymazal
Xuất bản: Dordrecht London: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Công nghệ xử lý nước thải môi trường
Tác giả: Nguyễn Đức Khiển
Xuất bản: Hà Nội: Công thương, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải
Tác giả: Trịnh Xuân Lai
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.3
 
Biological wastewater treatment
Tác giả: Glen T Daigger, C P Leslie Grady, Henry C Lim
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính
Tác giả: Nguyễn Văn Phước
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.354
 
Công nghệ xử lý nước thải đô thị
Tác giả: Lamouche André, Tạ Thành Liêm
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp tính toán thiết kế công trình = : domestic and industrial wastewater treatment eng...
Tác giả: Lâm Minh Triết, Nguyễn Phước Dân, Nguyễn Thanh Hùng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.3
 
Quản lý và xử lý bùn thải
Tác giả: Nguyễn Tấn Phong
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.364
 
Kỹ thuật xử lý nước thải
Tác giả: Trịnh Lê Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Biotechnology for Waste and Wastewater Treatment
Tác giả: P Cheremisinoff Nicholas
Xuất bản: New Jersey: Noyes Publications, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  628.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục