Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Giáo trình công nghệ xử lý nước thải
Tác giả: Nguyễn Văn Sức
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  628.3
 
Xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính
Tác giả: Nguyễn Văn Phước
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.354
 
Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp tính toán thiết kế công trình = : domestic and industrial wastewater treatment eng...
Tác giả: Lâm Minh Triết, Nguyễn Phước Dân, Nguyễn Thanh Hùng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.3
 
Quản lý và xử lý bùn thải
Tác giả: Nguyễn Tấn Phong
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.364
 
Công nghệ sinh học môi trường. T.1- Công nghệ xử lý nước thải
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Nguyễn Thị Thùy Dương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.3
 
Xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính
Tác giả: Nguyễn Văn Phước
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.354
 
Tài liệu chuyên khảo công nghệ hấp phụ trong xử lý nước và nước thải
Tác giả: Nguyễn Văn Sức
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.3
 
Thực hành quản lý tốt hơn xử lý nước thải trại chăn nuôi heo quy mô lớn
Tác giả: Dương Nguyên Khang
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp tính toán thiết kế công trình = domestic and industrial wastewater treatment engin...
Tác giả: Lâm Minh Triết, Nguyễn Phước Dân, Nguyễn Thanh Hùng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.3
 
1

Truy cập nhanh danh mục