Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 199 kết quả
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt đáp ứng nhu cầu phát triển t...
Tác giả: Phạm Văn Ngọ, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Đánh giá khả năng hấp phụ kim loại nặng (Cr6+) và màu hữu cơ trong nước thải dệt nhuộm của bã cà phê
Tác giả: Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Công Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt thị trấn Gia Ray huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai công suất 3000m3/ngđ
Tác giả: Lê Thanh Tân, Trần Thị Tường Vân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Tp.Quảng Ngãi công suất 3000m3/ngày đêm
Tác giả: Nguyễn Thị Mỵ Nương, Trần Thị Tường Vân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Khảo sát hiện trạng và đề xuất phương án cải tạo hệ thống xử lý nước thải của trung tâm hội nghị White Palace TP.HCM
Tác giả: Nguyễn Tấn Dương, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Xử lý nước thải tinh bột khoai mì bằng bèo lục bình
Tác giả: Huỳnh Thị Thuận, Vũ Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt của công ty TNHH VMC Hoàng Gia, công suất 205m3/ngày đêm
Tác giả: Đỗ Minh Hát, Võ Hồng Thi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp cải tiến HT xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học tại trạm xử lý Bình H...
Tác giả: Huỳnh Công Danh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Ứng dụng công nghệ sinh học nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chế biến thủy sản
Tác giả: Dương Hồng Thanh Tân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Nghiên cứu xử lý nước thải nhiễm dầu bằng mô hình hợp khối kết hợp phương pháp cơ học và sinh học
Tác giả: Phan Thanh Hải, Lâm Vĩnh Sơn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục