Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 77 kết quả
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo robot song song (gough-stewart platform) sử dụng trong hệ thống thiết bị tạo chuyển động ...
Tác giả: Lê Hoài Quốc
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: , 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Ứng dụng thuật toán di truyền để tối ưu hóa bộ điều khiển mờ trong hệ Acrobat Robo
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Xuân Vinh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2003
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Điều khiển thích nghi cánh tay Robot hai bậc tự do
Tác giả: Nguyễn Viễn Quốc
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2004
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Nghiên cứu khả năng tự động của robot ứng dụng thiết kế tay máy linh hoạt gắp sản phẩm nhựa
Tác giả: Lý Hào Khang, Bùi Hồng Thiện, Đinh Xuân Toàn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2004
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Nghiên cứu, thiết kế & chế tạo tay máy tọa độ trụ phuc vụ đào tạo, thí nghiệm & sản xuất
Tác giả: Phạm Sĩ Khôi, Lã Mai Thanh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2004
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Xây dựng hệ thống SCADA quản lý giám sát quá trình sản xuất ảo
Tác giả: Lê Văn Tiến Dũng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (rar)
ddc:  629.8
 
Xử lý và nhận dạng trong robot
Tác giả: Hà Ngọc Nguyên
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Thiết kế và chế tạo Robot
Tác giả: Nguyễn Tấn Lý, Lê Quốc Tuấn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2001
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Thiết kế Robot tự hành ở các kho mà vị trí đã biết trước
Tác giả:
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2002
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Thiết kế công tắc bậc tắt bằng phát hiện di động
Tác giả: Trần Quang Cường
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2001
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  629.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục