Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 1288 kết quả
Điều khiển bám theo quỹ đạo mong muốn cho robot di động hai bánh dùng bộ điều khiển trượt
Tác giả: Nguyễn Ngọc Học, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Robot building for beginners, second edition [electronic resource]
Tác giả: David Cook, Scott Preston
Xuất bản: Berkeley Calif: Apress, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Modern control engineering
Tác giả: Katsuhiko Ogata
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Leonardo's lost robots
Tác giả: Mark E Rosheim
Xuất bản: Berlin: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Robust Control and Filtering of Singular Systems [electronic resource]
Tác giả: Shengyuan Xu, James Lam
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag GmbH, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Adaptive control system on the basic of fuzzy regulators and neural networks technology
Tác giả: Bolnokin VE, Van Uy Dang, Duc Loc Ho
Xuất bản: : , 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.8
 
Adaptive control system on the basic of fuzzy regulators and neural networks technology
Tác giả: Bolnokin VE, Van Uy Dang, Duc Loc Ho
Xuất bản: : , 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.8
 
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo robot song song (gough-stewart platform) sử dụng trong hệ thống thiết bị tạo chuyển động ...
Tác giả: Lê Hoài Quốc
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: , 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
The robot builder's bonanza [electronic resource]
Tác giả: Gordon McComb
Xuất bản: Electronic reproduction: Boulder Colo netLibrary, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Robot builder's sourcebook [electronic resource]
Tác giả: Gordon McComb
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 

Truy cập nhanh danh mục