Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 47 kết quả
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo robot song song (gough-stewart platform) sử dụng trong hệ thống thiết bị tạo chuyển động ...
Tác giả: Lê Hoài Quốc
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: , 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Điều khiển thích nghi cánh tay Robot hai bậc tự do
Tác giả: Nguyễn Viễn Quốc
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2004
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Nghiên cứu khả năng tự động của robot ứng dụng thiết kế tay máy linh hoạt gắp sản phẩm nhựa
Tác giả: Lý Hào Khang, Bùi Hồng Thiện, Đinh Xuân Toàn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2004
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Nghiên cứu, thiết kế & chế tạo tay máy tọa độ trụ phuc vụ đào tạo, thí nghiệm & sản xuất
Tác giả: Phạm Sĩ Khôi, Lã Mai Thanh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2004
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Xử lý và nhận dạng trong robot
Tác giả: Hà Ngọc Nguyên
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Thiết kế và chế tạo Robot
Tác giả: Nguyễn Tấn Lý, Lê Quốc Tuấn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2001
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Thiết kế Robot tự hành ở các kho mà vị trí đã biết trước
Tác giả:
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2002
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Ứng dụng PLD trong điều khiển dân dụng
Tác giả: Đặng Xuân Bách, Nguyễn Đức Chinh, Thái Hùng Cường
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2003
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Thiết kế và thi công Robot điều khiển từ xa
Tác giả: Nguyễn Tấn Lý, Lê Quốc Tuấn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2001
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo Robot song song sử dụng trong hệ thống thiết bị chuyển động phức hợp, hình thành trung tấ...
Tác giả: Lê Quốc Hoài
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Sở Khoa học và Công nghệ, 2008
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục