Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 720 kết quả
Điều khiển bám cho robot di động hai bánh sử dụng bộ điều khiển trượt mờ
Tác giả: Phạm Quốc Tiến, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Điều khiển hệ tay máy và Robot di động ứng dụng trong công nghệ hàn
Tác giả: Lâm Văn Tiến, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Thiết kế bộ điều khiển bám cho AGV dùng kỹ thuật tuyến tính hồi tiếp
Tác giả: Vũ Thị Gấm, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  629.89
 
Ứng dụng mạng Nơron điều khiển mobile robot di chuyển tránh vật cản
Tác giả: Lê Thanh Hoàn, Trần Thu Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Lego Mindstorms NXT 2.0 for teens
Tác giả: Jerry Lee Ford
Xuất bản: Boston MA: Course TechnologyCengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Introduction to microcontrollers [electronic resource] : architecture, programming, and interfacing of the Motorola 6812
Tác giả: G Jack Lipovski
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.895
 
Single- and multi-chip microcontroller interfacing : for the Motorola 68HC12
Tác giả: G Jack Lipovski
Xuất bản: San Diego Calif: Academic Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Neural fuzzy systems : a neuro-fuzzy synergism to intelligent systems
Tác giả: C T Lin, C S G Lee
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Advances in service robotics [electronic resource]
Tác giả: Seok Ahn Ho
Xuất bản: Rijek Crotia: InTech, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Semantic labeling of places with mobile robots [electronic resource]
Tác giả: Óscar Martínez Mozos
Xuất bản: Berlin: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8932
 

Truy cập nhanh danh mục