Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 38 kết quả
Tài chính doanh nghiệp
Tác giả: Phan Đình Nguyên, Nguyễn Trọng Nghĩa, Phùng Hữu Hạnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  658.15
 
Quản trị tài chính
Tác giả: Ngô Ngọc Cương, Trần Thị Cẩm Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Giáo trình tài chính doanh nghiệp
Tác giả: Lưu Thị Hương
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  658.15
 
Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp
Tác giả: Ngô Thế Chi, Nguyễn Trọng Cơ
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  658.15
 
Giáo trình Tài chính doanh nghiệp
Tác giả: Lưu Thị Hương
Xuất bản: TpHCM: Thống Kê, 2003
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  658.15
 
Quản trị tài chính doanh nghiệp
Tác giả: Võ Tường Oanh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  658.15
 
Giáo trình tính chi phí kinh doanh
Tác giả: Nguyễn Ngọc Huyền
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế quốc dân, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  658.15
 
Giáo trình Tài chính doanh nghiệp : Dùng cho trình độ cao đẳng nghề
Tác giả: Đồng Thị Vân Hồng
Xuất bản: H: Lao Động, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  658.15
 
Giáo trình Tài chính doanh nghiệp : Sách dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng Trung học khối ngành Kinh tế - ...
Tác giả: Phan Thị Cúc, Nguyễn Trung Trực, Từ Thị Hoàng Lan
Xuất bản: H: Tài chính, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  658.15
 
Giáo trình Tài chính doanh nghiệp : Sách dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng Trung học khối ngành kinh tế - ...
Tác giả: Đặng Thị Trường Giang, Đoàn Văn Huy, Nguyễn Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Trung trực, Phan Thị Cúc
Xuất bản: H: Tài chính, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  658.15
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục