Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 30 kết quả
Một số giải pháp marketing nhằm đẩy mạnh năng lực cạnh tranh sản phẩm biến tần của công ty Siemens trên địa bàn thành ph...
Tác giả: Bùi Ngọc San, Phước Minh Hiệp
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix dịch vụ quảng cáo trực tuyến tại Vccorp
Tác giả: Trần Thị Xuân Trang, Dương Cao Thái Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix tại công ty trách nhiệm hữu hạn SYM Việt Nam đến năm 2020
Tác giả: Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Anh Minh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến dư luận về chất lượng dịch vụ đại học của sinh viên, nghiên cứu tại trường đại học Kinh tế Tp.H...
Tác giả: Ngô Thụy Minh Hiền, Đoàn Thị Hồng Vân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  658.8
 
Giải pháp hoàn thiện marketing mix để nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty giấy Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Hoàng Đôn, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Phát triển giá trị thương hiệu Saigon Special của tổng công ty CP bia Sài Gòn thông qua các hoạt động chiêu thị
Tác giả: Lê Văn Lợi, Nguyễn Hải Quang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Improve the performance for rice distributiors Q&T in Ho Chi Minh city (Period 2012 - 2015)
Tác giả: Dinh Khanh Cao, Dinh Nguyen Phan
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Company analysis and recommendations for security guard services of Vuong Minh company
Tác giả: Tu Ngoc Nguyen, Dinh Nguyen Phan
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
A plan to increase market share for Viettel new service: Fiber to the home (FTTH) in Ben Tre City
Tác giả: Thi Ngoc Duyen Nguyen, Alexander Anokhin
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  658.8
 
Solution to maintain and expand market share in Viet Nam dairy products joint stock company Vinamlik
Tác giả: Dinh Thang Nguyen, Marshall J Burak
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  658.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục