Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 82 kết quả
Digital photography all-In-one for dummies
Tác giả: David D Busch, David D Busch
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Khoảnh khắc trên sàn diễn = Moments on the stage
Tác giả: Công Toại
Xuất bản: : , 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  770
 
Plastic cameras : toying with creativity
Tác giả: Michelle Bates
Xuất bản: Burlington MA: Focal Press, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Encyclopedia of twentieth-century photography
Tác giả: Lynne Warren
Xuất bản: New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
The photographic eye : learning to see with a camera
Tác giả: Michael O'Brien, Norman Sibley
Xuất bản: Worcester Mass: Davis Publications, 1995
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
On being a photographer : a practical guide
Tác giả: David Hurn, Bill Jay
Xuất bản: Portland Oregon: Lenswork Publishing, 1997
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Nhiếp ảnh
Tác giả: Trương Ngọc Bảo
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Die Obsession der Puppe in der Fotografie : Hans Bellmer, Pierre Molinier, Cindy Sherman
Tác giả: Birgit Käufer
Xuất bản: Bielefeld: transcript Verlag, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Generative Bildarbeit : Zum transformativen Potential fotografischer Praxis
Tác giả: Vera Brandner
Xuất bản: Bielefeld: transcript Verlag, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Nhiếp ảnh Nông Tú Tường : các tác phẩm chọn lọc
Tác giả: Nông Tú Tường
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà Văn, 2018
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  770
 

Truy cập nhanh danh mục