Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 1516 kết quả
A door into ocean
Tác giả: Fleming Ian, Ian cm Fleming
Xuất bản: : New York Avon Books 1987 c1986, 1987
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Magic Kingdom for Sale/Sold (epub): The Magic Kingdom of Landover
Tác giả: Ellis Peters, Ellis Peters cm
Xuất bản: : Little Brown Book Group Limited, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Strangers
Tác giả: Lloyd Alexander, Lloyd Alexander cm
Xuất bản: : Penguin Group, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Alvin Maker 2 - Red Prophet
Tác giả: Sparks Nicholas, Nicholas cm Sparks
Xuất bản: : Tor Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Beloved: a novel
Tác giả: Robert A Heinlein, Robert A Heinlein cm
Xuất bản: : Vintage Books, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Bridge of Birds
Tác giả: Janet Evanovich, Janet Evanovich cm
Xuất bản: : New York Ballantine Books 1985, 1985
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Space
Tác giả: Rachel Gibson, Rachel Gibson cm
Xuất bản: : Secker Warburg, 1982
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Magician
Tác giả: Roald Dahl, Roald cm Dahl
Xuất bản: : Doubleday, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Alvin Maker 3 - Prentice Alvin
Tác giả: Mary Downing Hahn, Mary Downing Hahn cm
Xuất bản: : Tor Fantasy, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The Witches of Eastwick
Tác giả: Kevin J Anderson, John Gregory Betancourt cm Kevin J Anderson
Xuất bản: : Thorndike Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 

Truy cập nhanh danh mục