Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 57 kết quả
Marketing IT products and services
Tác giả: Jessica Keyes
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.068
 
IT outsourcing : concepts, methodologies, tools, and applications
Tác giả: St Amant Kirk
Xuất bản: Hershey PA: Business Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.068
 
Managing IT outsourcing performance
Tác giả: Hans Solli-Saether, Petter Gottschalk
Xuất bản: Hershey PA: Business Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.068
 
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
Tác giả: Trần Thị Thu Hoà, Trần Anh Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004.0683
 
World class IT [electronic resource] : why businesses succeed when IT triumphs
Tác giả: Peter A High
Xuất bản: San Francisco Calif: JosseyBass, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.068
 
Learning CFEngine 3 [electronic resource]
Tác giả: Diego Zamboni
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.0688
 
The business value of IT [electronic resource] : managing risks, optimizing performance, and measuring results
Tác giả: Michael DS Harris, David Herron, Stasia Iwanicki
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.068
 
Leading IT projects [electronic resource] : the IT manager's guide
Tác giả: Jessica Keyes
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.068
 
ITIL service strategy
Tác giả:
Xuất bản: : Stationery Office Books, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.0688
 
ITIL service transition
Tác giả:
Xuất bản: : Stationery Office, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.0688
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục