Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 34 kết quả
Prototyping elektronisk ressurs : a practitioner's guide
Tác giả: Todd Zaki Warfel
Xuất bản: Brooklyn NY: Rosenfeld Media, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.21
 
Kỹ thuật phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hướng cấu trúc
Tác giả: Lê Văn Phùng
Xuất bản: Hà Nội: Thông Tin và Truyền Thông, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.21
 
IT architecture for dummies
Tác giả: Kalani Kirk Hausman, Susan L Cook
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.21
 
Pattern-oriented software architecture for dummies
Tác giả: Robert S Hanmer
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.21
 
Pathways to Supply Chain Excellence [Elektronisk resurs]
Tác giả:
Xuất bản: : InTech, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.21
 
System Analysis, Design, and Development
Tác giả: Wasson Charles S
Xuất bản: kd: WileyInterscience, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.21
 
Systems analysis and design methods
Tác giả: Jeffrey L Whitten, Lonnie D Bentley, Kevin C Dittman
Xuất bản: USA: McGrawHill, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  004.21
 
Annual Editions : Geography
Tác giả: Gerald R Pitzl, Jeffrey L Whitten, Lonnie D Bentley, Kevin C Dittman
Xuất bản: USA: McGrawHill, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.21
 
Computer-aided specification techniques
Tác giả: Demetrovics János
Xuất bản: Singapore: World Scientific, 1985
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.21
 
Systems Analysis And Design Methods
Tác giả: Jeffrey L Whitten, Lonnie D Bentley, C Dittman Kevin
Xuất bản: NY: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.21
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục