Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 48 kết quả
Using SQLite [electronic resource]
Tác giả: Jay A Kreibich
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.756
 
Refactoring SQL applications
Tác giả: Stéphane Faroult, Pascal L'Hermite
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.756
 
Sams teach yourself SQL in 24 hours
Tác giả: Ryan K Stephens, Arie Jones, Ronald R Plew
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.756
 
Microsoft SQL Server 2012 pocket consultant
Tác giả: William R Stanek
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.756
 
BusinessObjects XI release 2 for dummies [electronic resource]
Tác giả: Derek Torres, Julie Albaret, Stuart Mudie
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.756
 
Mastering phpMyAdmin 3.3.x for effective MySQL management : a complete guide to getting started with phpMyAdmin 3.3 and ...
Tác giả: Marc Delidle
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.756
 
Oracle Database 11gR2 performance tuning cookbook : over 80 recipes to help beginners achieve better performance from Or...
Tác giả: Ciro Fiorillo
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Enterprise, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.756
 
Pro Oracle database 11g administration
Tác giả: Darl Kuhn
Xuất bản: Berkeley Calif: Apress, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.756
 
Database Modeling and Design [elektronisk ressurs]
Tác giả: Toby J Teorey, H V Jagadish, Sam S Lightstone, Tom Nadeau
Xuất bản: Burlington: Elsevier Science, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.756
 
Microsoft SQL server 2012 internals
Tác giả: Kalen Delaney, Bob Beauchemin, Conor Cunningham, Jonathan Kehayias, Benjamin Nevarez, Paul S Randal
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (epub)
ddc:  005.756
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục