Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Oracle data guard 11g handbook [electronic resource]
Tác giả: Larry Carpenter
Xuất bản: New York: Oracle PressMcGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  005.86
 
Pro Data Backup and Recovery [electronic resource]
Tác giả: Steven Nelson
Xuất bản: Berkeley CA: Apress, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.86
 
Digital Data Integrity : The Evolution from Passive Protection to Active Management
Tác giả: David B Little, Oussama ElHilali, Skip Farmer
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.86
 
Từng bước khám phá an ninh mạng . Tập 3- Tìm lại password & phương pháp phục hồi an toàn dữ liệu
Tác giả: Vũ Đình Cường, Phương Lan
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.86
 
Implementing backup and recovery : the readiness guide for the enterprise
Tác giả: Chapa David A, Little David B
Xuất bản: NY: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.86
 
Backup Exec 9 for Windows servers
Tác giả: Mike Black
Xuất bản: Plano Tex: Wordware Publishing, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.86
 
The IBM TotalStorage solutions handbook
Tác giả: Bertrand Dufrasne
Xuất bản: San Jose: IBM, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (chm)
ddc:  005.86
 
Content Manager backup/recovery and high availability
Tác giả: Zhu Wei-Dong Jackie
Xuất bản: : IBM, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.86
 
C# Language Pocket Reference
Tác giả: Peter Drayton, Ben Albahari, Ted Neward
Xuất bản: : IBM, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.86
 
Pro SQL server disaster recovery
Tác giả: James Luetkehoelter
Xuất bản: Berkeley CA New York: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.86
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục