Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 157 kết quả
Monitoring with Ganglia
Tác giả: Matt Massie
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.312
 
Advances in Focused Retrieval : 7th International Workshop of the Initiative for the Evaluation of XML Retrieval, INEX 2...
Tác giả: Shlomo Geva, Jaap Kamps, Andrew Trotman
Xuất bản: Berlin: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.312
 
Text mining : classification, clustering, and applications
Tác giả: Mehran Sahami, Ashok N Srivastava
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.312
 
Data mining and machine learning in cybersecurity [electronic resource]
Tác giả: Sumeet Dua, Xian Du
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press Auerbach Publications, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.312
 
Introduction to data mining and its applications
Tác giả: S Sumathi, S N Sivanandam
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.312
 
Analyzing the large numbers of variables in biomedical and satellite imagery
Tác giả: Phillip I Good
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.312
 
Mining the social web
Tác giả: Matthew A Russell
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.312
 
Giáo trình khai thác dữ liệu : Data Mining
Tác giả: Đỗ Phúc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.312
 
Giáo trình khai thác dữ liệu
Tác giả: Đỗ Phúc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  006.312
 
Discovering knowledge in data : an introduction to data mining
Tác giả: Daniel T Larose
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.312
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục