Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
The handy answer book for kids (and parents)
Tác giả: Gina Renée Misiroglu
Xuất bản: Canton MI: Visible Ink Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  031
 
The straight dope : a compendium of human knowledge
Tác giả: Cecil Adams, Ed Zotti
Xuất bản: New York: Ballantine Books, 1986
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  031
 
1001 facts that will scare the s#*t out of you : the ultimate bathroom reader
Tác giả: Cary McNeal
Xuất bản: Avon MA: Adams Media, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  031
 
Panati's extraordinary origins of everyday things [electronic resource]
Tác giả: Charles Panati
Xuất bản: New York: Perennial Library, 1989
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  031
 
Từ điển Bách Khoa Việt Nam : T.4- T-Z
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách khoa, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  031
 
Từ điển Bách Khoa Việt Nam : T.2-E-M
Tác giả: Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn từ điển Bách Khoa Việt Nam
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách khoa, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  031
 
Joseph Conrad : the critical heritage
Tác giả: Norman Sherry
Xuất bản: London New York: Routledge, 1997
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  031
 
Từ điển Bách Khoa Việt Nam. T.3- N-S
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách khoa, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  031
 
Zoom in, zoom out : a close-up and far-out look at our world
Tác giả: Mike Goldsmith
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  031
 
Từ điển bách khoa Việt Nam. Tập 1 - A - Đ
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển bách khoa Việt Nam, 1995
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  031
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục