Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Đại cương triết học Trung Quốc. T1
Tác giả: Giản Chi, Nguyễn Hiến Lê
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  181.11
 
Đại cương triết học Trung Quốc. T2
Tác giả: Giản Chi, Nguyễn Hiến Lê
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  181.11
 
Tư tưởng triết học Trung Quốc
Tác giả: Ôn Hải Minh, Trương Văn Chung, Trương Phan Châu Tâm
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  181.11
 
Hsin-lun (New Treatise) and Other Writings by Huan T'an (43 B.C.-28 A.D.)
Tác giả: Timoteus Pokora
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  181.11
 
The Imperial Style of Inquiry in Twentieth-Century China : The Emergence of New Approaches
Tác giả: Donald J Munro
Xuất bản: Ann Arbor Michigan: University of Michigan Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  181.11
 
After Confucius Studies in Early Chinese Philosophy
Tác giả: Paul Rakita Goldin
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaii Press, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  181.11
 
Kinh Dịch
Tác giả: Cao Đắc Điểm, Ngô Thị Thanh Lịch, Ngô Tất Tố
Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2019
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  181.11
 
Sổ tay Kinh Dịch : 64 chiêm quẻ ứng dụng trong cuộc sống
Tác giả: GMelyan Gary, Wen-Kuang Chu Chu, Huỳnh Văn Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2022
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  181.11
 
Chu Dịch
Tác giả: Sào Nam Phan Bội Châu
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2020
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  181.11
 
Lịch sử tư tưởng Trung Quốc = Histoire de la pensée Chinoise
Tác giả: Anne Cheng, Bùi Thị Thiên Thai, Nguyễn Thị Hiệp, Nguyễn Tuấn Cường 4e giới thiệu, Ninh Thị Sinh, Phạm Văn Ánh, Võ Thị Minh Tâm
Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2022
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  181.11
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục