Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 397 kết quả
The media teacher's book
Tác giả: Julian McDougall, Nick Potamitis
Xuất bản: London: Hodder Education, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.23071
 
Social media marketing : an hour a day
Tác giả: Dave Evans
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.230688
 
Mobile communications : an introduction to new media
Tác giả: Nicola Green, Leslie Haddon
Xuất bản: Oxford New York: Berg, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.23
 
Media psychology
Tác giả: David Giles
Xuất bản: Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.23
 
Introduction to mass communication : media, literacy, and culture
Tác giả: Stanley J Baran
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.23
 
Introduction to mass communication : media literacy and culture
Tác giả: Stanley J Baran
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.23
 
Taking sides : Clashing views in mass media and society
Tác giả: Alison Alexander, Jarice Hanson
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.23
 
Mass media in a changing world
Tác giả: George R Rodman
Xuất bản: New York NY: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.23
 
The internet : an introduction to new media
Tác giả: Lelia Green
Xuất bản: Oxford New York: Berg, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.23
 
Introduction to mass communication : media literacy and culture
Tác giả: Stanley J Baran
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.23
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục