Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 32 kết quả
Collaborative technologies and applications for interactive information design [electronic resource] : emerging trends i...
Tác giả: Kwong Bor Ng, Scott Rummler
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.30285
 
The art of community [electronic resource]
Tác giả: Jono Bacon
Xuất bản: Sl: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.30285
 
Twitter for dummies
Tác giả: Laura Fitton, Michael E Gruen, Leslie Poston
Xuất bản: : Wiley Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.30285
 
Social media for WordPress : beginner's guide : a quicker way to build communities, engage members, and promote your sit...
Tác giả: Michael Kühlmann
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.30285
 
Twitter for dummies
Tác giả: Laura Fitton
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.30285
 
Facebook Graph API development with Flash [electronic resource] : beginner's guide : build social Flash applications ful...
Tác giả: Prince Far I
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.30285
 
A critical hypertext analysis of social media : the true colours of Facebook
Tác giả: Volker Eisenlauer
Xuất bản: London: Bloomsbury Academic An imprint of Bloomsbury Pub Plc, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.30285
 
Twitter for dummies
Tác giả: Laura Fitton, Anum Hussain, Brittany Leaning
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.30285
 
Protest twittern -- Eine medienlinguistische Untersuchung von Straßenprotesten
Tác giả: Mark Dang-Anh
Xuất bản: Bielefeld: transcript Verlag, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  302.30285
 
Thiện, ác và smartphone
Tác giả: Đặng Hoàng Giang
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà Văn Nhã Nam, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.30285
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục