Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 42 kết quả
Disenchanted Evenings : a girlfriend-to-girlfriend survival guide for coping with the male species
Tác giả: Barb Ewing, Katina Z Jones, Maria Sude
Xuất bản: : Universal Publishers, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.3
 
Nghiên cứu và đào tạo giới ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Linh Khiếu
Xuất bản: Hà Nội: Khoa Học Xã Hội, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  305.3
 
Why sex matters : a Darwinian look at human behavior
Tác giả: Bobbi S Low
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.3
 
Why men don't listen & women can't read maps
Tác giả: Barbara Pease, Allan Pease
Xuất bản: London: Pease International, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.3
 
Genders
Tác giả: David Glover, Cora Kaplan
Xuất bản: Milton Park Abingdon Oxon New York NY: Routledge, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.3
 
The Palgrave Handbook of Critical Menstruation Studies [electronic resource]
Tác giả: Chris Bobel, Breanne Fahs, Katie Ann Hasson, Elizabeth Arveda Kissling, Tomi-Ann Roberts, Inga T Winkler
Xuất bản: Singapore: Springer Singapore Imprint Palgrave Macmillan, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  305.3
 
Pluralistic Struggles in Gender, Sexuality and Coloniality [electronic resource] : Challenging Swedish Exceptionalism
Tác giả: Erika Alm, Linda Berg, Anna Johansson, Pia Laskar, Mikela Lundahl Hero, Lena Martinsson, Diana Mulinari, Cathrin Wasshede
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Palgrave Macmillan, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  305.3
 
Migration, Gender and Social Justice [electronic resource] : Perspectives on Human Insecurity
Tác giả: Sylvia I Bergh, Des Gasper, Jeff Handmaker, Thanh-Dam Truong
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  305.3
 
Kleidung und Geschlecht : Ethnographische Erkundungen einer Alltagspraxis
Tác giả: Cordula Bachmann
Xuất bản: Bielefeld: transcript Verlag, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  305.3
 
Active ageing
Tác giả:
Xuất bản: Bristol: Policy Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  305.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục