Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 51 kết quả
Đột phá kinh tế ở Trung Quốc (1978-2008)
Tác giả: Ngô Hiểu Ba, Dương Ngọc Dũng, Nguyễn Thị Hằng
Xuất bản: TPHCM Trung Quốc: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Truyền Bá Ngũ Châu Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Truyền Bá Ngũ Châu, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.951
 
Awakening giants, feet of clay : assessing the economic rise of China and India
Tác giả: Pranab K Bardhan
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ddc:  330.951
 
Sự trỗi dậy về kinh tế của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam : sách tham khảo. Quyển 1
Tác giả: Hoàng Thế Anh, Lê Văn Sang, Nguyễn Kim Bảo, Phạm Thái Quốc
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách Khoa, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.951
 
Billions of entrepreneurs : how China and India are reshaping their futures and yours
Tác giả: Tarun Khanna
Xuất bản: USA: Harvard Business Review Press, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.951
 
Trung Quốc gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) thời cơ và thách thức
Tác giả: Võ Đại Lược
Xuất bản: Hà Nội: Khoa Học Xã Hội, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.951
 
China and India : learning from each other : reforms and policies for sustained growth
Tác giả: Michael J Lynch, Jahangir Aziz, Steven Vincent Dunaway, Michael J Lynch, Eswar Prasad
Xuất bản: London: Hodder Education, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ddc:  330.951
 
Catastrophe and contention in rural China : Mao's Great Leap forward famine and the origins of righteous resistance in D...
Tác giả: Ralph Thaxton
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ddc:  330.951
 
현대 한국경제의 이해 한반도에서 지구촌으로 개정판 2판 = Introduction to modern Korean economy
Tác giả: 이천우 저
Xuất bản: Korea: 도서출판두남, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.951
 
Control: China Story Yearbook 2016
Tác giả: Jane Golley, Jane Golley, Linda Jaivin, Linda Jaivin, Luigi Tomba, Luigi Tomba
Xuất bản: Acton ACT Australia: ANU Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  330.951
 
China's Business Reforms
Tác giả: Russell Smyth, Cherrie Jiuhua Zhu, Cherrie Jiuhua Zhu, On Kit Tam, On Kit Tam, Russell Smyth, Malcolm Warner, Malcolm Warner
Xuất bản: New York NY: Taylor Francis, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  330.951
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục