Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Exchange rate economics : where do we stand?
Tác giả: Pau Grauwe
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.456
 
Exchange rates and international finance
Tác giả: Laurence S Copeland
Xuất bản: Harlow England New York: Financial Times Prentice Hall, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.456
 
Hoàn thiện cơ chế quản lý tỷ giá hối đoái cho mục tiêu phát triển kinh tế Việt Nam
Tác giả: Hoàng Công Gia Khánh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2002
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  332.456
 
Phân tích tác động của chính sách tỷ giá hồi đoái ở Việt Nam từ 2012 đến nay
Tác giả: Hồ Nguyễn Thiên Phúc, Lam Giang Đặng, Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  332.456
 
Phân tích tác động của tỷ giá hối đoái đến cán cân thương mại ở Việt Nam
Tác giả: Đào Thị Thủy, Lại Tiến Dĩnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.456
 
Phân tích tác động của chính sách tỷ giá hối đoái ở Việt Nam từ 2012 đến nay
Tác giả: Hồ Nguyễn Thiên Phúc, Lam Giang Đặng, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Võ Tường Oanh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  332.456
 
Messung und Analyse des ökonomischen Wechselkursrisikos aus Unternehmenssicht: Ein stochastischer Simulationsansatz
Tác giả: Martin Rietsch
Xuất bản: Frankfurt aM: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  332.456
 
1

Truy cập nhanh danh mục