Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 50 kết quả
Volatility [electronic resource] : Risk and Uncertainty in Financial Markets
Tác giả: Robert A Schwartz, John Aidan Byrne, Antoinette Colaninno
Xuất bản: Boston MA: Springer ScienceBusiness Media LLC, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.642
 
Understanding gaps : profiting from the opening gap
Tác giả: Scott Andrews
Xuất bản: Greenville South Carolina: Traderspress, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.642
 
Entries & exits : visits to sixteen trading rooms
Tác giả: Alexander Elder
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.642
 
5 Day Momentum Method
Tác giả: Jeff Cooper
Xuất bản: : M Gordon Publishing Group, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.642
 
How the stock market works [electronic resource] : a beginner's guide to investment
Tác giả: Michael Becket
Xuất bản: London Philadelphia: Kogan Page, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.642
 
Các nhân tố ảnh hưởng tới giá chứng khoán tại TP. HCM
Tác giả: Tống Trang Châu, Phan Đình Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.642
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời của các cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Hà Minh Phước, Phan Đình Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.642
 
Nâng cao hiệu quả quản lý danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Trần Văn Chương, Trần Quốc Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.642
 
Giáo trình thị trường chứng khoán
Tác giả: Bùi Kim Yến, Phan Thu Hiền, Trần Phương Thảo, Trần Thị Mộng Tuyết, Trần Thị Thanh Phương, Trần Thị Thu Thủy
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  332.642
 
Doanh nghiệp với thị trường chứng khoán
Tác giả: Đặng Đức Thành
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.642
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục