Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Luật hôn nhân và gia đình : Giáo trình. Tập 1
Tác giả:
Xuất bản: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.016
 
Luật hôn nhân và gia đình : Giáo trình. Tập 2
Tác giả:
Xuất bản: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.016
 
Điều kiện kết hôn theo luật hôn nhân và gia đình
Tác giả: Dương Thị Kim Ngân, Bành Quốc Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.016
 
Pháp luật về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con chưa thành nhiên trong trường hợp ba mẹ ly hôn
Tác giả: Lê Thị Kim Ngân, Nguyễn Thành Đức
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.016
 
Phân chia tài sản vợ chồng khi ly hôn theo luật hôn nhân và gia đình 2014
Tác giả: Đặng Quỳnh Trâm, Bành Quốc Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  346.016
 
Pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài theo luật hôn nhân và gia đình 2014
Tác giả: Phạm Thị Mai Phương, Bành Quốc Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.016
 
Pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài
Tác giả: Trần Thị Anh Thi, Bành Quốc Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.016
 
Pháp luật về giải quyết tranh chấp tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn
Tác giả: Trần Thị Ngọc Diệu, Lê Thị Minh Thư
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.016
 
Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo luật hôn nhân và gia đình 2014
Tác giả: Trần Ngọc Nữ, Bành Quốc Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.016
 
Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật hôn nhân và gia đình 2014
Tác giả: Đào Thị Thương Huyền, Bành Quốc Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.016
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục