Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 32 kết quả
Encyclopedia of drugs, alcohol & addictive behavior
Tác giả: Rosalyn Carson-DeWitt
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.29
 
Drugs, society, and human behavior
Tác giả: Carl L Hart, Charles Ksir
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.29
 
Giáo dục phòng chống ma túy và các chất gây nghiện ở các trung tâm học tập cộng đồng
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Giáo dục và Đào Tạo, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.29
 
Giáo dục phòng chống ma túy và chất gây nghiện trong trường sư phạm đào tạo giáo viên trung học cơ sở
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Giáo dục và Đào Tạo, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.29
 
Giáo dục phòng chống sự lạm dụng ma tuý
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.29
 
Giáo dục phòng chống ma túy và chất gây nghiện trong trường sư phạm đào tạo giáo viên tiểu học
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Giáo dục và Đào Tạo, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.29
 
Những vấn đề cơ bản về công tác giáo dục phòng chống ma túy
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Giáo dục và Đào Tạo, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.29
 
The addiction counselor's desk reference
Tác giả: Robert Holman Coombs, William A Howatt
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.29
 
Treating drug problems
Tác giả: Arthur W Blume
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.29
 
Rusklienter og tjenester fr̜ "rusreformen" : en tverrsnittundersk̜else
Tác giả: Ton Gundersen
Xuất bản: : , 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.29
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục