Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 28 kết quả
The collector's guide to eBay [electronic resource] : the ultimate resource for buying, selling, and valuing collectible...
Tác giả: Greg Holden
Xuất bản: New York: McGrawHillOsborne, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381
 
Digital economies [electronic resource] : SMEs and e-readiness
Tác giả: Stephen M Mutula
Xuất bản: Hershey PA: Business Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381
 
Ebay for dummies
Tác giả: Marsha Collier
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381
 
Amazon.com for dummies
Tác giả: Mara Friedman
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381
 
EBay timesaving techniques for dummies
Tác giả: Marsha Collier
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381
 
Branded beauty [electronic resource] : how marketing changed the way we look
Tác giả: Mark Tungate
Xuất bản: London Philadelphia: Kogan Page, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381
 
The drive-in, the supermarket, and the transformation of commercial space in Los Angeles, 1914-1941
Tác giả: Richard W Longstreth
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381
 
Chợ Thành Phố Hồ Chí Minh thực trạng và xu hướng phát triển
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Sương
Xuất bản: TpHCM: Đoàn Thanh Niên, 2001
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  381
 
Don't get burned on eBay
Tác giả: Shauna Wright
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  381
 
Celebration of fools : an inside look at the rise and fall of JCPenney
Tác giả: Bill Hare
Xuất bản: New York NY: AMACOM American Management Association, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  381
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục