Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 287 kết quả
Precast concrete : materials, manufacture, properties, and usage
Tác giả: M Levitt
Xuất bản: London Englewood NJ: Applied Science, 1982
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.137
 
British economic growth, 1856-1973 [electronic resource] : the post-war period in historical perspective
Tác giả: R C O Matthews, C H Feinstein, J C Odling-Smee
Xuất bản: Stanford: Stanford University Press, 1982
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.941
 
Space
Tác giả: Rachel Gibson, Rachel Gibson cm
Xuất bản: : Secker Warburg, 1982
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Doctor Who and the Armageddon Factor
Tác giả: Terrance Dicks
Xuất bản: : Target, 1982
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
The best of Fredric Brown
Tác giả: Fredric Brown
Xuất bản: : Editorial Bruguera Colección Naranja Ciencia Ficc, 1982
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The Metal Lathe (Build Your Own Metal Working Shop From Scrap)
Tác giả: David Gingery
Xuất bản: : David J Gingery, 1982
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.942
 
Milling Machine (Build Your Own Metalworking Shop From Scrap Series)
Tác giả: David J Gingery
Xuất bản: : David J Gingery Publishing LLC, 1982
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  671.22
 
Gödel, Escher, Bach
Tác giả: Douglas R Hofstadter
Xuất bản: : Consejo Nacional De Ciencia, 1982
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511
 
El Dragon Blanco/The White Dragon
Tác giả: Anne Mccaffrey
Xuất bản: : Acervo, 1982
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Sixty-five short stories
Tác giả: W Somerset Maugham
Xuất bản: New York: HeinemannOctopus, 1982
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.912
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục