Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Using Spanish : a guide to contemporary usage
Tác giả: R E Batchelor, Christopher J Pountain
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  468.2
 
Colloquial Spanish 2 : the next step in language learning
Tác giả: Untza Otaola Alday
Xuất bản: : Routledge, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  468.2
 
Countdown to Spanish [electronic resource] : learn to communicate in 24 hours
Tác giả: Gail Stein
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  468.2
 
Basic Spanish
Tác giả: Ana C Jarvis, Raquel Lebredo, Francisco Mena-Ayllón
Xuất bản: Boston MA: Heinle Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  468.2421
 
Modern Spanish Grammar Workbook
Tác giả: Kattán-Ibarra Juan, Juan Kattan-Ibarra
Xuất bản: : Routledge, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  468.2421
 
Spanish essentials for dummies [electronic resource]
Tác giả: Gail W Stein, Attila Hajdrik, Mary Kraynak
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub Inc, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  468.2421
 
Punto y aparte : expanded edition : Spanish in review, moving toward fluency
Tác giả: Sharon Foerster, Anne Lambright
Xuất bản: New York NY: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  468.2
 
Basic Spanish [electronic resource] : a grammar and workbook
Tác giả: Carmen Arnaiz, Irene Wilkie
Xuất bản: London New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  468.2421
 
Modern Spanish grammar : a practical guide
Tác giả: Jua Kattán-Ibarra, Christopher Pountain
Xuất bản: London: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  468.2421
 
Camino al español : a comprehensive course in Spanish
Tác giả: Andrés Martínez Consuelo de
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  468.2/421
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục