Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 318 kết quả
Japanese
Tác giả: Kumi Liley, T Yahata Hyland
Xuất bản: London New York: Rough Guides Distributed by the Penguin Group, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.683421
 
Remembering the kanji
Tác giả: James W Heisig
Xuất bản: Tokyo: Japan Publications Trading Co, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.682421
 
Minna no nihongo. Book 1 = みんなの日本語初級Ⅰ 本冊
Tác giả: Hương Trần
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách Khoa, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.68
 
A dictionary of basic Japanese grammar = [Nihongo kihon bunpō jiten]
Tác giả: Seiichi Makino, Michio Tsutsui
Xuất bản: Tokyo Japan: Japan Times, 1989
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.682421
 
Colloquial Japanese [kit] : the complete course for beginners
Tác giả: H D B Clarke, Motoko Hamamura
Xuất bản: London New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.683421
 
Hướng dẫn học tiếng Nhật từ cơ bản đến nâng cao
Tác giả: Thiên Phúc, Tuyết Minh
Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.68
 
Japanese particle workbook
Tác giả: Taeko Kamiya
Xuất bản: New York: Weatherhill, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.682421
 
The Oxford Japanese grammar and verbs
Tác giả: Jonathan Bunt
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.682421
 
Genki II: An Integrated Course in Elementary Japanese II
Tác giả: Eri Banno
Xuất bản: : The Japan Times, 1999
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.6824
 
Japanese phrasebook
Tác giả: Kevin Chambers, Wesley Palmer
Xuất bản: Berkeley Calif: Lonely Planet, 1989
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.683421
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục