Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
日本語中級読解入門 = Introduction to Japanese Reading Skills
Tác giả: Sumiko Tomioka, Kyoko Shima
Xuất bản: Tokyo: ALC Press Inc, 1991
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.684
 
中・上級者のための速読の日本語 = Rapid Reading Japanese: Improving Reading Skills of Intermediate and Advanced Students
Tác giả: Mayumi Oka, Akira Miura
Xuất bản: Tokyo: The Japan Times, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.684
 
Luyện thi năng lực Nhật ngữ N3 Đọc hiểu
Tác giả: Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.684
 
Luyện thi năng lực Nhật ngữ N2 Đọc hiểu
Tác giả: Hitoko Sasaki, Hồng Phúc, Lan Anh, Noriko Matsumoto
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.684
 
Đọc hiểu 2
Tác giả: Lưu Thế Bảo Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  495.684
 
Đọc hiểu 3
Tác giả: Lưu Thế Bảo Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  495.684
 
Đọc hiểu 4
Tác giả: Đoàn Thị Minh Nguyện
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  495.684
 
Giáo trình đọc 1
Tác giả: Đoàn Thị Minh Nguyện
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  495.684
 
Đọc 3
Tác giả: Lưu Thế Bảo Anh, Đoàn Thị Minh Nguyện
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  495.684
 
Đọc 2
Tác giả: Lưu Thế Bảo Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  495.684
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục