Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Great scientists
Tác giả: Jacquelin Fortey
Xuất bản: London: Dorling Kindersley Limited, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509.22
 
The Cambridge Dictionary of Scientists
Tác giả: David Millar
Xuất bản: : Cambridge Univ Pr E, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509.22
 
New dictionary of scientific biography
Tác giả: Noretta Koertge
Xuất bản: Detroit: Charles Scribners Sons, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509.22
 
It doesn't take a rocket scientist : Great Amateurs of Science
Tác giả: John Malone
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  509.22
 
New dictionary of scientific biography
Tác giả: Noretta Koertge
Xuất bản: Detroit: Charles Scribners SonsThomson Gale, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509.22
 
A century of Nobel Prizes recipients : chemistry, physics, and medicine
Tác giả: Francis Leroy
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509.22
 
Wisdom of the Martians of science : in their own words with commentaries
Tác giả: Balazs Hargittai, Istvá Hargittai
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509.22
 
Pioneers of light and sound
Tác giả: Connie Jankowski
Xuất bản: Huntington Beach CA: Teacher Created Materials Pub, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509.22
 
1

Truy cập nhanh danh mục