Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 53 kết quả
Fuzzy sets and fuzzy logic : theory and applications
Tác giả: George J Klir, Bo Yuan
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.3
 
Proof and Knowledge in Mathematics
Tác giả: Michael Detlefsen
Xuất bản: New York: Routledge, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.3
 
Bridge to abstract mathematics
Tác giả: Ronald P Morash
Xuất bản: New York: Random House USA Inc, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.3
 
Symbolic-Numeric Computation [electronic resource]
Tác giả: Dongming Wang, Lihong Zhi
Xuất bản: Basel: Birkhauser Verlag AG, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.3
 
An introduction to Kolmogorov complexity and its applications [electronic resource]
Tác giả: Ming Li, P MB Vitányi
Xuất bản: New York: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.3
 
Notes on set theory
Tác giả: Yiannis N Moschovakis
Xuất bản: New York: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.3
 
A course on mathematical logic
Tác giả: S M Srivastava
Xuất bản: New York London: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.3
 
The complexity of Boolean functions
Tác giả: Ingo Wegener
Xuất bản: Stuttgart Chicester West Sussex New York: BG Teubner J Wiley, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.3
 
Introduction to languages and the theory of computation
Tác giả: John C Martin
Xuất bản: New York NY: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.3
 
Mathematical logic
Tác giả: Ian Chiswell, Wilfrid Hodges
Xuất bản: London New York: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục