Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Problems & solutions in scientific computing : with C++ and Java simulations
Tác giả: W-H Steeb
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518
 
Understanding and implementing the finite element method
Tác giả: Mark S Gockenbach
Xuất bản: Philadelphia PA: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518
 
Frontiers of Numerical Analysis [electronic resource]
Tác giả: James F Blowey, Alan W Craig
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518
 
Elementary functions : algorithms and implementation
Tác giả: J M Muller
Xuất bản: Boston: Birkhauser, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518
 
The elements of MATLAB style [electronic resource]
Tác giả: Richard K Johnson
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518
 
Handbook for Monte Carlo methods
Tác giả: Dirk P Kroese, Zdravko I Botev, Thomas Taimre
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  518
 
Numerical recipes : the art of scientific computing [electronic resource]
Tác giả: William H Press
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518
 
Học và giải toán trên máy tính : Sách ứng dụng tin học cho học sinh phổ thông
Tác giả: Hồ Văn Sung
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  518
 
Applied numerical methods using MATLAB
Tác giả: Wćon-yćong Yang
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518
 
Signals and Systems with MATLAB® Applications
Tác giả: Steven T Karris
Xuất bản: California: Orchard Publications, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục