Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 77 kết quả
Problems & solutions in scientific computing : with C++ and Java simulations
Tác giả: W-H Steeb
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518
 
Numerical methods for engineers
Tác giả: Steven C Chapra, Raymond P Canale
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  518.02462
 
Cơ sở Matlab và ứng dụng
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Yến, Lê Tấn Hùng, Ngô Hữu Tình, Nguyễn Thị Lan Hương
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  518.0285
 
Understanding and implementing the finite element method
Tác giả: Mark S Gockenbach
Xuất bản: Philadelphia PA: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518
 
Acta Numerica 1995
Tác giả: Arieh Iserles
Xuất bản: : Cambridge University Press, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518.05
 
Acta Numerica 1996
Tác giả: Arieh Iserles
Xuất bản: : Cambridge University Press, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518.05
 
Acta Numerica 2009
Tác giả: Arieh Iserles
Xuất bản: : Cambridge University Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518.05
 
Mathematical objects in C : computational tools in a unified object-oriented approach
Tác giả: Yair Shapira
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518.0285
 
Frontiers of Numerical Analysis [electronic resource]
Tác giả: James F Blowey, Alan W Craig
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518
 
Numerical optimization : theoretical and practical aspects
Tác giả: J F Bonnans
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518.0285
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục