Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 54 kết quả
Thermodynamics [electronic resource] : fundamentals for applications
Tác giả: John P O'Connell, J M Haile
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536
 
Thermal conductivity : theory, properties, and applications
Tác giả: Terry M Tritt
Xuất bản: New York: Kluwer AcademicPlenum Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536
 
Theory of periodic conjugate heat transfer
Tác giả: I͡U B Zudin
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536
 
Fundamentals of classical and statistical thermodynamics
Tác giả: Bimalendu Narayan Roy
Xuất bản: Chichester: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536.7
 
LASL Phermex Data. Vol. 2 (Los Alamos Scientific Laboratory Series on Dynamic Material Properties)
Tác giả: Charles L Mader
Xuất bản: : University of California Press, 1980
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536.41
 
LASL Phermex Data. Vol. Iii (Los Alamos Scientific Laboratory Series on Dynamic Material Properties)
Tác giả: Charles L Mader
Xuất bản: : University of California Press, 1980
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536.41
 
A new perspective on thermodynamics [electronic resource]
Tác giả: Bernard H Lavenda
Xuất bản: New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536.7
 
Thermodynamics and statistical mechanics : an integrated approach
Tác giả: Robert J Hardy, Christian Binek
Xuất bản: Chichester West Sussex: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536
 
Micro Transport Phenomena During Boiling elektronisk ressurs
Tác giả: Xiaofeng Peng
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536.44
 
The dynamics of heat : a unified approach to thermodynamics and heat transfer
Tác giả: Hans U Fuchs
Xuất bản: New York NY: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục