Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Supported metals in catalysis
Tác giả: James A Anderson, Marco Fernández Garcia
Xuất bản: London: Hackensack NJ World Scientific, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.395
 
Solutions manual for Kinetics of catalytic reactions [electronic resource]
Tác giả: M Albert Vannice, M Albert Vannice
Xuất bản: Boston MA: Springer ScienceBusiness Media Inc, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.395
 
Xúc tác dị thể
Tác giả: Hồ Sĩ Thoảng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  541.395
 
New frontiers in asymmetric catalysis
Tác giả: Koichi Mikami, M Lautens
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  541.395
 
S ustainable catalysis : with non-endangered metals
Tác giả: North Michael
Xuất bản: Cambridge UK: Royal Society of Chemistry, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.395
 
Sustainable catalysis. With non-endangered metals
Tác giả: Michael North
Xuất bản: Cambridge UK: Royal Society of Chemistry, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.395
 
Sustainable catalysis : without metals or other endangered elements
Tác giả: Michael North
Xuất bản: Cambridge UK: Royal Society of Chemistry, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.395
 
Enantioselective homogeneous supported catalysis
Tác giả: Radova Šebesta
Xuất bản: Cambridge: RSC Publishing, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.395
 
Heterogeneous catalysis for today's challenges : synthesis, characterization and applications
Tác giả: Čejka Jiří, Kenji Hara, David Kubička, Marek Pruski, Wiesław Jerzy Roth, Brian Trewyn
Xuất bản: Cambridge: The Royal Society Chemistry, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.395
 
Iron Catalysis in Organic Chemistry Reactions and Applications
Tác giả: Bernd Plietker
Xuất bản: Germany: WILEYVCH Verlag GmbH Co KGaA Weinheim, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.395
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục