Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
The chemical laboratory : its design and operation : a practical guide for planners of industrial, medical, or education...
Tác giả: Sigurd J Rosenlund
Xuất bản: Park Ridge NJ USA: Noyes Publications, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  542.1
 
Thực hành kỹ thuật phòng thí nghiệm hóa
Tác giả: Bùi Đức Chí Thiện, Nguyễn Thị Thu Hương, Thái Văn Nam, Võ Hồng Thi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  542.1
 
Thực hành kỹ năng phòng thí nghiệm
Tác giả: Bùi Đình Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  542.1
 
Quality assurance and quality control in the analytical chemical laboratory : a practical approach
Tác giả: Piotr Konieczka, Jacek Namieśnik
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  542.1
 
Thiết kế phòng xét nghiệm theo chuẩn an toàn sinh học cấp II
Tác giả: Nguyễn Phạm Hoàng Thái, Hồ Hữu Trọng, Phan Quốc Lâm, Thái Lê Phương Anh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  542.1
 
Thực hành kỹ thuật phòng thí nghiệm hóa
Tác giả: Bùi Đức Chí Thiện, Nguyễn Thị Thu Hương, Thái Văn Nam, Võ Hồng Thi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  542.1
 
Epidemiological research on radiation-induced cancer in atomic bomb survivors [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Science Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2016
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  542.1
 
1

Truy cập nhanh danh mục