Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 67 kết quả
Vanadium : chemistry, biochemistry, pharmacology, and practical applications
Tác giả: Alan S Tracey, E Takeuchi, Gail Ruth Willsky
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  546
 
Wonderful life with the elements [electronic resource] : the periodic table personified
Tác giả: Bunpei Yorifuji
Xuất bản: San Francisco CA: No Starch Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  546
 
Bismuth-mediated organic reactions
Tác giả: Thierry Ollevier
Xuất bản: Berlin Heidelberg New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  546
 
The disappearing spoon [ressource électronique] : and other true tales of madness, love, and the history of the world f...
Tác giả: Sam Kean
Xuất bản: New York: Little Brown and Co, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  546
 
Graphene chemistry : theoretical perspectives
Tác giả: Zhongfang Chen, De-en Jiang
Xuất bản: Chichester West Sussex United Kingdom: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  546
 
Hóa đại cương - vô cơ : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1- Cấu tạo chất và nhiệt động hóa học
Tác giả: Lê Thành Phước, Nguyễn Nhật Thị, Phan Túy
Xuất bản: Hà Nội: Y Học, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  546
 
Recent advances in hydride chemistry
Tác giả: Maurizio Peruzzini, Rinaldo Poli
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier Science Ltd, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  546
 
Hóa vô cơ : các nguyên tố không chuyển tiếp. Tập 3
Tác giả: Nguyễn Thị Tố Nga
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  546
 
Hóa vô cơ : các nguyên tố không chuyển tiếp. Tập 1
Tác giả: Nguyễn Thị Tố Nga
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  546
 
Cơ sở hoá học phức chất
Tác giả: Trần Thị Bình
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  546
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục