Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
The lakes handbook
Tác giả: P E O'Sullivan, Colin S Reynolds
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Science, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  551.48
 
Fundamentals of hydrology
Tác giả: Tim Davie
Xuất bản: London New York: Routledge, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.48
 
Tính toán thủy văn
Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.48
 
Địa lý thuỷ văn
Tác giả: Nguyễn Văn Tuần, Nguyễn Hữu Khải
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.48
 
Đo đạc và chỉnh lí số liệu thuỷ văn
Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn, Đặng Quý Phượng
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.48
 
Dự báo thuỷ văn
Tác giả: Nguyễn Văn Tuần, Bùi Văn Đức, Đoàn Quyết Trung
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.48
 
Thủy văn - Thủy lực
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  551.48
 
Thủy văn thủy lực
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  551.48
 
Hydrology
Tác giả: Theodore V Hromadka II, Theodore V Hromadka II, Prasada Rao, Prasada Rao
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  551.48
 
Thủy lực và thủy văn môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng, Nguyễn Thị Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  551.48
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục