Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 78 kết quả
Single nucleotide polymorphisms : methods and protocols
Tác giả: Pui-Yan Kwok
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  611
 
Pocket atlas of radiographic anatomy
Tác giả: Torsten B Möller, Emil Reif
Xuất bản: Stuttgart New York: Thieme, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  611
 
Molecular biology in cellular pathology
Tác giả: J Crocker, Paul Murray
Xuất bản: Chichester West Sussex England Hoboken NJ: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  611
 
Trail guide to the body : How to locate muscles, bones and more
Tác giả: Andrew Biel
Xuất bản: Boulder CO: Books of Discovery, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  611
 
Trail Guide to the Body how to locate muscles, bones and more : Student Handbook
Tác giả: Andrew Biel, Robin Dorn
Xuất bản: New York: Books of Discovery, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  611
 
Clinical neuroanatomy : brain circuitry and its disorders
Tác giả: H J ten Donkelaar
Xuất bản: Heidelberg New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  611
 
Laboratory atlas of anatomy and physiology
Tác giả: John W Bertram, Douglas J Eder, Shari Lewis Kaminsky
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  611
 
Trail guide to the body : How to locate muscles, bones and more : student handbook
Tác giả: Andrew Biel
Xuất bản: Colorado: Books of Discovery, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  611
 
Human anatomy
Tác giả: Kenneth S Saladin
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  611
 
Basic and clinical anatomy of the spine, spinal cord, and ANS
Tác giả: Gregory D Cramer, Susan A Darby
Xuất bản: St Louis: Mosby, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  611
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục