Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Oxidative stress in cancer biology and therapy
Tác giả: Douglas R Spitz, Douglas Robert Spitz
Xuất bản: New York: Humana Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.5999
 
Atlas effectors of anti-tumor immunity
Tác giả:
Xuất bản: New York: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.5999
 
HIV/AIDS and Tuberculosis in Central Asia : Country Profiles
Tác giả: Joana Godinho, Thomas Novotny, Hiwote Tadesse, Anatoly Vinokur
Xuất bản: Washington DC: The World Bank, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
 
Data and Text Processing for Health and Life Sciences [electronic resource]
Tác giả: Francisco M Couto
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  614.5999
 
The Heterogeneity of Cancer Metabolism [electronic resource]
Tác giả: Anne Le
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  614.5999
 
Hidden hunger [electronic resource]
Tác giả: Hans Konrad Biesalski, Patrick O'Mealy
Xuất bản: Heidelberg: Springer, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.5939
 
General Principles of Tumor Immunotherapy : Basic and Clinical Applications of Tumor Immunology
Tác giả: Howard L Kaufman, Jedd D Wolchok
Xuất bản: New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.5999
 
Dinh dưỡng - quan điểm dịch tễ học = Nutrition - The Epidemiologic Viewpoint
Tác giả: Klaus Krickeberg, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Văn Sơn, Phan Vũ Diễm Hằng, Trần Thị Diệp Hà
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  614.5939
 
Cervical Cancer : A Global Public Health Treatise
Tác giả: Rajamanickam Rajkumar, Rajamanickam Rajkumar
Xuất bản: : IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  614.5999466
 
Restricted Growth - Clinical, Genetic and Molecular Aspects
Tác giả: Maria del Carmen Cardenas- Aguayo
Xuất bản: : IntechOpen, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  614.5996
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục