Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons : in pharmaceuticals, body fluids and postmortem material
Tác giả: Anthony C Moffat, M David Osselton, Brian Widdop
Xuất bản: London: Pharmaceutical Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  615.1901
 
Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons : in pharmaceuticals, body fluids and postmortem material
Tác giả: Anthony C Moffat, M David Osselton, Brian Widdop
Xuất bản: London: Pharmaceutical Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1901
 
Kiểm nghiệm thuốc : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học
Tác giả: Đặng Văn Hòa, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Hữu Lạc Thủy, Nguyễn Thị Hồng Hương, Phan Thanh Dũng, Phan Văn Hồ Nam, Phùng Thế Đồng, Trần Thị Trúc Thanh, Vĩnh Định
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  615.1901
 
Preparative chromatography : of fine chemicals and pharmaceutical agents
Tác giả: Henner Schmidt-Traub
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1901
 
Chromatographic analysis of pharmaceuticals
Tác giả: John A Adamovics
Xuất bản: New York: M Dekker, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1901
 
Handbook of pharmaceutical analysis
Tác giả: Lena Ohannesian, Anthony J Streeter
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615.1901
 
Thực hành hóa phân tích và kiểm nghiệm dược phẩm 2
Tác giả: Trần Thanh Mai, Khổng Lê Trường Giang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  615.1901
 
Thực hành hóa phân tích và kiểm nghiệm dược phẩm. Tập 1
Tác giả: Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Ngọc Vân Thanh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  615.1901
 
Kiểm nghiệm thuốc
Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Anh, Trần Tích, Võ Thị Thu Thủy
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1901
 
Affinity capillary electrophoresis in pharmaceutics and biopharmaceutics
Tác giả: Reinhard Neubert, Hans-Hermann Rüttinger
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1901
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục