Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Practical MATLAB basics for engineers
Tác giả: Misza Kalechman
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.00151
 
Giáo trình ANSYS phân tích ứng suất và biến dạng
Tác giả: Đỗ Thành Trung
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.00151
 
Numerical Linear Algebra in Signals, Systems and Control
Tác giả: Paul van Dooren, Shankar Bhattacharyya, Vad Olshevsky, Raymond Chan, Aurobin Routray
Xuất bản: Dordrecht: Springer Netherlands, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.00151
 
Engineering Problem Solving : A Classical Perspective
Tác giả: Milton C Shaw
Xuất bản: New Jersey: Noyes Publications, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  620.00151
 
Engineering Mathematics
Tác giả: John Bird
Xuất bản: : Newnes, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.00151
 
Practical MATLAB basics for engineers [electronic resource]
Tác giả: Misza Kalechman
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.00151
 
Construction mathematics
Tác giả: Surinder Singh Virdi, Roy T Baker
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierButterworthHeinemann, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.00151
 
Practical MATLAB applications for engineers
Tác giả: Misza Kalechman
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.00151
 
Parameter Estimation for Scientists and Engineers
Tác giả: Adriaan Van Den Bos
Xuất bản: New Jersey: Wiley John Sons Incorporated, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.00151
 
DPSM for Modeling Engineering Problems
Tác giả: Dominique Placko, Tribikram Kundu
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.00151
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục