Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 82 kết quả
Nano-CMOS design for manufacturabililty [electronic resource] : robust circuit and physical design for sub-65nm technolo...
Tác giả: Ban P Wong
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.39
 
A practical guide for system Verilog assertions
Tác giả: Srikanth Vijayaraghavan, Meyyappan Ramanathan
Xuất bản: New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.39
 
VLSI-design of non-volatile memories
Tác giả: Giovanni Campardo, Rino Micheloni, David Novosel
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.39
 
Kỹ thuật ghép nối máy tính
Tác giả: Ngô Diên Tập
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.39
 
Fundamentals of digital logic with VHDL design
Tác giả: Stephen D Brown, Zvonko G Vranesic
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.39
 
High performance memory testing : design principles, fault modeling, and self-test
Tác giả: R Dean Adams
Xuất bản: Boston: Kluwer Academic, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.39
 
Reconfigurable computing [electronic resource] : the theory and practice of FPGA-based computation
Tác giả: Andre� DeHon, Scott Hauck
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan Kaufmann, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.39
 
Nano-CMOS circuit and physical design [electronic resource]
Tác giả: Ban P Wong
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.39
 
VHDL : programming by example
Tác giả: Douglas L Perry
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.39
 
Timing [electronic resource]
Tác giả: Sachin S Sapatnekar
Xuất bản: Boston: Kluwer Academic Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.39
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục