Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 82 kết quả (0.0156323 giây)
Nano-CMOS design for manufacturabililty [electronic resource] : robust circuit and physical design for sub-65nm technolo...
Tác giả: 
Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.39
 
A practical guide for system Verilog assertions
Tác giả: Srikanth Vijayaraghavan
New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.39
 
VLSI-design of non-volatile memories
Tác giả: Giovanni Campardo
Berlin New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.39
 
Kỹ thuật ghép nối máy tính
Tác giả: Ngô Diên Tập
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.39
 
Fundamentals of digital logic with VHDL design
Tác giả: Stephen D Brown
Boston: McGrawHill Higher Education, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.39
 
High performance memory testing : design principles, fault modeling, and self-test
Tác giả: R. Dean Adams
Boston: Kluwer Academic, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.39
 
Reconfigurable computing [electronic resource] : the theory and practice of FPGA-based computation
Tác giả: 
Amsterdam Boston: Morgan Kaufmann, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.39
 
Nano-CMOS circuit and physical design [electronic resource]
Tác giả: 
Hoboken NJ: John Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.39
 
VHDL : programming by example
Tác giả: Douglas L Perry
New York: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.39
 
Timing [electronic resource]
Tác giả: Sachin S Sapatnekar
Boston: Kluwer Academic Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.39
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục