Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 738 kết quả
Small wind turbines : analysis, design, and application [electronic resource]
Tác giả: David Wood
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.45
 
RF & Microwave test accessories
Tác giả: Hewlett Packard
Xuất bản: USA: knxb, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.45
 
Nghiên cứu công nghệ điện gió và ứng dụng Matlab mô phỏng nhà máy điện gió 9-MW
Tác giả: Nguyễn Hữu Liêm
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2006
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.450285
 
Nghiên cứu sử dụng năng lượng gió trong nghề nuôi tôm
Tác giả: Phan Hương Vinh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.45
 
Nghiên cứu ứng dụng năng lượng gió vào việc nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thế Tài
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.45
 
Thiết kế và điểu khiển hệ thống turbine gió quy mô hộ gia đình
Tác giả: Lê Thanh Long, Ngô Hà Quang Thịnh, Phạm Vũ Bảo, Trương Hoài Thương
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  621.45
 
Thiết kế mô hình turbine gió trục đứng công suất nhỏ phù hợp cho nhiều loại cánh
Tác giả: Nguyễn Minh Hiếu, Bùi Minh Dương, Nguyễn Văn Thảo, Vũ Nguyễn Bảo Vương
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  621.45
 
Structural cooling fluid tube for supporting a turbine component and supplying cooling fluid to transition section [elec...
Tác giả:
Xuất bản: Oak Ridge Tenn: Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2015
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  621.45
 
Smith Newton Vehicle Performance Evaluation (Revised) (Brochure) [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Office of the Assistant Secretary of Energy Efficiency and Renewable Energy Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2013
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  621.45
 
Development of a first-principles hybrid boiler model for oxy-combustion power generation system [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Office of the Assistant Secretary of Energy for Fossil Energy Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2016
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  621.45
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục