Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 33 kết quả
Nghiên cứu diều khiển động cơ từ trở (SRM - Swiched Reluctance Machines)
Tác giả: Lê Long Hồ, Nguyễn Mạnh Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.46
 
Control of electric machine drive system
Tác giả: Seung-Ki Sul
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyIEEE, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.46
 
Course Notes on Electric Drives : Department of Electrical Engineering Indian Institute of Science Bangalore - 560 012 I...
Tác giả: VT Ranganathan
Xuất bản: India: Department of Electrical Engineering, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.46
 
Electric motors and control systems
Tác giả: Frank D Petruzella
Xuất bản: Boston: McGraw Hill Higher Education, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.46
 
Cơ sở truyền động điện
Tác giả: Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liên
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.46
 
Điều khiển động cơ xoay chiều cấp từ biến tần bán dẫn
Tác giả: Nguyễn Văn Liễn, Đoàn Quang Minh, Nguyễn Mạnh Tiến
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.46
 
Sửa chữa và quấn lại động cơ điện
Tác giả: Bùi Văn Yên
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.46
 
Running small motors with PIC microcontrollers
Tác giả: Harprit Sandhu
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.46
 
Motors as generators for micro-hydro power
Tác giả: Nigel Smith
Xuất bản: London: Intermediate Technology, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.46
 
Electric motors and drives : fundamentals, types and applications
Tác giả: Austin Hughes
Xuất bản: Oxford Burlington MA: Newnes, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.46
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục