Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 108 kết quả
Sound and vibrations of positive displacement compressors [electronic resource]
Tác giả: Werner Soedel
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.5
 
Truyền động tự động khí nén
Tác giả: Phạm Văn Khảo
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.5
 
Công nghệ khí nén
Tác giả: Hồ Đắc Thọ
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.5
 
Máy nén khí
Tác giả: Bùi Quốc Thái
Xuất bản: Hà Nội: Bách Khoa Hà Nội, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.5
 
Nuclear reactor design
Tác giả: Yoshiaki Oka
Xuất bản: Tokyo: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.5
 
Compressor handbook
Tác giả: Paul C Hanlon
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.5
 
Industrial refrigeration handbook [electronic resource]
Tác giả: W F Stoecker, W F Stoecker
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1998
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.5
 
2013 LIDAR Campaign at Buena Vista Wind Farm [electronic resource] : An Examination of Hill Speedup Flows
Tác giả:
Xuất bản: Livermore Calif Oak Ridge Tenn: Lawrence Livermore National Laboratory Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2013
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  621.5
 
Western Wind and Solar Integration Study [electronic resource] : Phase 2 (Presentation)
Tác giả:
Xuất bản: Golden Colo Oak Ridge Tenn: National Renewable Energy Laboratory US Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2013
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  621.5
 
National-Scale Wind Resource Assessment for Power Generation (Presentation) [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Golden Colo Oak Ridge Tenn: National Renewable Energy Laboratory US Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2013
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  621.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục