Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 36 kết quả
Field geophysics [electronic resource]
Tác giả: John Milsom
Xuất bản: Chichester Hoboken NJ: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  622
 
Blaster's training manual for farmers, ranchers, prospectors, engineers, small construction
Tác giả:
Xuất bản: Canada: RK Ken House, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  622
 
Công nghệ mỏ ứng dụng
Tác giả: Huỳnh Thanh Sơn, Lê Phước Hảo
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  622
 
Shale shakers and drilling fluid systems : techniques and technology for improving solids control management
Tác giả:
Xuất bản: Houston: Gulf Pub Co, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  622
 
Reservoir engineering handbook [electronic resource]
Tác giả: Tarek H Ahmed
Xuất bản: Boston: Gulf Professional Pub, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  622
 
Principles of applied reservoir simulation [electronic resource]
Tác giả: John R Fanchi
Xuất bản: Amsterdam Boston: Gulf Pub, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  622
 
Advanced reservoir engineering [electronic resource]
Tác giả: Tarek H Ahmed, Paul D McKinney
Xuất bản: Burlington MA: ElsevierGulf Professional Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  622
 
Advanced blowout & well control [electronic resource]
Tác giả: Robert D Grace
Xuất bản: Houston: Gulf Pub Co, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  622
 
Formulas and calculations for drilling, production, and workover, second edition [electronic resource]
Tác giả: Norton J Lapeyrouse
Xuất bản: Amsterdam Boston: Gulf Professional Publishing, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  622
 
Reservoir formation damage : fundamentals, modeling, assessment, and mitigation
Tác giả: Faruk Civan
Xuất bản: Houston Tex: Gulf Pub Co, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  622
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục