Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 197 kết quả
Computational rheology for pipeline and annular flow
Tác giả: Wilson C Chin
Xuất bản: Boston: Gulf Professional Pub, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  622.3382
 
Well completion design
Tác giả: Jonathan Bellarby
Xuất bản: Amsterdam Netherlands Boston Mass: Elsevier, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  622.3381
 
Oil Rig Worker elektronisk ressurs
Tác giả: William David Thomas
Xuất bản: Tarrytown: Marshall Cavendish, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  622.3381
 
Principles of applied reservoir simulation
Tác giả: John R Fanchi
Xuất bản: Boston: Gulf Pub, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  622.3382011
 
Drilling fluids processing handbook
Tác giả: Asme
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  622.3381
 
Cơ sở khoan và khai thác dầu khí
Tác giả: Lê Phước Hảo
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  622.3381
 
Thủy động lực học lý thuyết và ứng dụng trong công nghệ khai thác dầu khí
Tác giả: Phan Từ Cơ
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  622.3381
 
Project management for the oil and gas industry : a world system approach [electronic resource]
Tác giả: Adedeji Bodunde Badiru, Samuel Olusola Osisanya
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  622.338068
 
Công nghệ mỏ dầu khí
Tác giả: Lê Huy Hoàng, Lê Xuân Lân, Ngô Hữu Hải, Nguyễn Hải An, Nguyễn Thế Vinh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  622.3382
 
Swelling Elastomers in Petroleum Drilling and Development : Applications, Performance Analysis, and Material Modeling
Tác giả: Sayyad Zahid Qamar, Maaz Akhtar, Maaz Akhtar, Tasneem Pervez, Tasneem Pervez, Sayyad Zahid Qamar
Xuất bản: : IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  622.3381
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục